+385 1 2341 860 info@alimi.hr

Čišćenje

Tvrtka ALIMI d.o.o. vrši usluge čišćenja: poslovnih prostora (brisanje uredske i birotehničke opreme čišćenje sanitarija, pranje prozora, pražnjenje koševa, zalijevanje cvijeća, usisavanje tepiha, brisanje tvrdih površina, održavanje kuhinja, pranje stubišta) privatnih prostora (čišćenje sanitarija, pranje prozora, zalijevanje cvijeća, usisavanje, brisanje tvrdih površina, održavanje kuhinja, peglanje...)

Tvrtka ALIMI d.o.o. vrši usluge:

  • čišćenje poslovnih prostora (brisanje uredske i birotehničke opreme čišćenje sanitarija, pranje prozora, pražnjenje koševa, zalijevanje cvijeća, usisavanje tepiha, brisanje tvrdih površina, održavanje kuhinja, pranje stubišta)
  • čišćenje stambenih zgrada (pranje stubišta i hodnika, čišćenje rukohvata, čišćenje lifta, čišćenje zajedničkih prostorija, pranje prozora i ostalih staklenih površina, usisavanje tepiha, pražnjenje koševa s odbačenim papirima, promotivnim materijalima,…
  • Pranje svih vrsta staklenih površina, staklenih stijena i izloga
  • Završna čišćenja u građevinarstvu

Također vršimo:

  • Svakodnevno čišćenje – dnevna, tjedna, periodička održavanja prostora
  • Izvanredno čišćenje– sva potrebna čišćenja i usluge prema zahtjevu
  • Završna čišćenja i čišćenja nakon građevisnkih radova– prema zahtjevu korisnika

Čišćenje vršimo prema dogovorenim terminima, koji su definirani ugovorom ili narudžbom nakon pregleda prostora koji se čisti i sastanka na lokaciji korisnika.

Sva oprema za čišćenja se redovito servisira a sredstva za čišćenje koja se koriste u našem radu posjeduju sve potrebne certifikate.

Cijena usluge čišćenja ugovara se po satu ili dolasku/čišćenju, a ovisi o veličini prostora i periodičnosti čišćenja

cjenik-ikona

Cjenik  je samo informativnog karaktera, a svaka se ponuda dogovora nakon pregleda pristora na lokaciji korisnika

Zapošljavamo visoko kvalificirane radnike te posjedujemo odgovarajuća tehnička sredstva i opremu za obavljanje većine poslova iz domene čišćenja.
Visoka razina profesionalnosti i pouzdanosti, mobilnost i timski rad omogućili su nam da tvrtka Alimi d.o.o. postane siguran i kvalitetan partner u čišćenju svih vrsta objekata.